SAL7393, Act: R°96.2 (174 of 691)
Search Act
previous | next
Act R°96.2  
Act
Date: 1499-10-02

Transcription

2019-02-15 by helga peeters
Item jan van berthem cleermake(r) sone natuerlijck/
pet(er)s wijlen van berthe(m) in p(rese)ntia heeft gekint/
en(de) gelijdt hem met vollen rinten bij willem(me)/
reyma(n)s als borghe van henr(ix) van huwaghen/
als pri(n)cipael afgeleet te wesen alsulken twee/
pet(er)s lijfpen(sien) als zij bekind(en) sculdich te zijne/
den voirs(creven) janne opden x[te(n)] dach van meye/
a(n)no lxxxiii voe(r) scepen(en) van loeven(en) bekynnen(de)/
hem d(air)af allessins genoech gedaen te zijne scelden(de)/
d(air)af den selve(n) willem(me) ende alle ande(re) des/
quitan(cien) behoeven(de) volcomelijck quijte P(ro)mitt(ens) null(atenus)/
alloq(ui) s(ed) war(andizare) erga q(uo)scu(m)q(ue) cor(am) zedele(re) bla(n)ck(art) oct(obris) s(e)c(un)da
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt