SAL7393, Act: V°119.1 (221 of 691)
Search Act
previous | next
Act V°119.1  
Act
Date: 1499-10-22

Transcription

2019-03-06 by helga peeters
Want meest(er) gheert van baussele als geleydt nae/
des(er) stadt recht voir zijn wettich gebreck uuyt crachte/
van scepen(en) brieven van loeven(en) tot allen den goeden beide/
have en(de) erve jans van thienen ende zijnd(er) huysvr(ouwe)/
soe wair die gelegen zijn hem met br(ieven) van des(er) stadt/
gescreven aenden meye(r) van halen oft zijne(n) stadhoudere/
alle de selve goede behoirlijc heeft doen leve(re)n/
en(de) den voirs(creven) gehuysschen ende hue(r) huerlinghen/
dach van rechte te comp(ar)e(re)nd alh(ier) inde banck voir/
meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) doen besceyden /
oft zij hen d(air) tegen hadde(n) willen oppone(re)n aldair/
zij op heden als ten daige van rechte d(air) toe/
dienen(de) niet gecomp(ar)eert en zijn noch p(ro)cur(eur) van/
hue(re)n wegen Ende henr(ick) van ravescote als/
p(ro)cur(eur) des voirs(creven) geleidden comp(ar)e(re)nde en(de) trecht/
voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van/
loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen behoirlijc/
gebleken heeft bij rapporte jans smeets des(er)/
stad bode tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne gewesen/
hebben met vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie vand(en)/
voirs(creven) geleidden niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(e)/
smeyers ende der scepen(en) datmen den selven/
geleidden vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde/
macht van zijne(n) beleide scepen(en) br(ieven) en(de) leveri(n)gen/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen is in sca(m)pno/
octobr(is) xxii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt