SAL7393, Akte: V°124.1 (229 van 692)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°124.1  
Act
Datum: 1499-10-29

Transcriptie

2019-03-08 door helga peeters
Item willem dorbaix sone wijlen diericx heeft/
geloeft lamb(er)de duffay den jongen xi(½) croenen/
te xxiiii stuv(er)s tstuck te bet(alen) de vier cronen d(air) aff/
tussche(n) dit en(de) liechtmesse naistc(omende) en(de) tsurplus te/
paessche(n) dair nae volgen(de) quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] met/
conditie(n) oft hij den yersten t(er)mijn liet ov(er)gaen sond(er)/
betalen dat al gevallen sal zijn ende dit in voldoe/
ni(n)gen van alsulken assignatie(n) als de selve lamb(er)t/
vand(er) stadt van loeven(en) opde selven willem(me) heeft/
welke cedulle van assignatien de voirs(creven) willem/
vand(en) selven lamb(er)de bekint ontfangen te hebben(e)/
cor(am) zedele(re) rosme(re) octobr(is) xxix
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2017-06-06 door Xavier Delacourt