SAL7393, Act: V°128.2-R°129.1 (239 of 692)
Search Act
previous | next
Act V°128.2-R°129.1  
Act
Date: 1499-11-05

Transcription

2019-03-21 by helga peeters
Want arnoldus van vroenhoven als p(ro)cur(eur) vr(ouwen)/
katlijne(n) van oppendorp wed(uw)[en] he(re)n jans wijle(n) van/
bloys ridders geleyt zijnde nae des(er) stadt recht voir/
sijn wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en) brieve(n)/
van loeven(en) tot allen den goeden beide have en(de) erve/
jans wijlen otten soe wair die gelegen sijn/
hem met brieven van des(er) stadt gescreven/
aenden meye(r) van halen oft zijne(n) stadthoude(r) alle/
de selve goede behoirlijck heeft doen leve(re)n en(de)/
den erfgenamen des voirs(creven) jans otten dach/
van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voe(r) meye(r)
//
en(de) scepen(en) van loeven(en) doen besceyden oft zij hen/
d(air) tegen hadden willen oppone(re)n ald(air) zij op heden/
als ten daige van rechte d(air) toe dienen(de) niet geco(m)p(ar)eert/
en zijn noch niema(n)t van hue(re)n wegen den voirs(creven)/
geleidden comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re/
dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) manissen smeyers nae dat/
he(n) behoirl(ijck) gebleke(n) heeft bij rapporte baud(ewijns) belle(n)s des(er) stadt/
bode tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne gewese(n) hebbe(n) voir een/
vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleidd(en) niet en (com)p(ar)eert voe(r)/
den opstaen(e) smeyers en(de) der scep(enen) datmen den selve(n) geleidd(en) vand(en)/
voirs(creven) goeden houd(en) soude inde macht van sijne(n) beleide scep(enen)/
br(ieven) en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n) es/
in scampno nove(m)br(is) qui(n)ta
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt