SAL7393, Act: V°131.1 (242 of 692)
Search Act
previous | next
Act V°131.1  
Act
Date: 1499-11-05

Transcription

2019-03-31 by helga peeters
Item de voirs(creven) proeft renu(n)c(ians) heeft geloeft den/
voirs(creven) hee(re) van dongelb(er)t soe vele te doene dat/
mijn hee(re) de p(re)laet met twee co(n)ventuale(n) des/
voirs(creven) godshuys van ev(er)bode comen sulle(n) voe(r) scepen(en)/
van loeven(en) tusschen dit en(de) kersmesse naistcomen(de)/
ende ald(air) ratifice(re)n en(de) app(ro)be(re)n de voirs(creven) erfuut/
gevi(n)ghe en(de) guedinge bijd(en) voirs(creven) proeft inder/
manie(re)n voirs(creven) gedaen ende desgelijcx dat hij den/
selven hee(re) van dongelb(er)t bynnen eene(n) jae(r) naistcomen(de)/
sal doen hebben brieven van m(ijn) hee(re) van p(re)monstreyt/
oft vand(en) abt van s(in)[te] machiels tantw(er)pen die vad(er)/
abt es des voirs(creven) godshuys van av(er)bode dair mede/
zij oft deen van hen oick sulle(n) app(ro)be(re)n de voirs(creven)/
erfuutgevi(n)ge(n) en(de) gueding(en) gedaen als voe(r) en(de)/
dat m(ijn) hee(re) dabt voirs(creven) t(er) manissen des voirs(creven) jonch(e)r/
jans van dongelb(er)t met zijne(n) (con)ve(n)te (con)stitue(re)n sullen/
eene(n) p(ro)cur(eur) oft twee die de selve jonch(e)r jan/
noemen sal ende dat onder met desselfs/
godshuys brieve(n) om den voir(creven) jonche(re)n janne de/
guedinge vand(en) voirs(creven) goeden opde manie(re) voirs(creven)/
te doene voe(r) hoff en(de) hee(re) en(de) voe(r) eygengenoeten/
d(air) ond(er) die liggen moegen p(ro)ut eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt