SAL7393, Act: V°232.2 (400 of 692)
Search Act
previous | next
Act V°232.2  
Act
Date: 1500-01-23

Transcription

2019-10-23 by helga peeters
Item libertus jacobi heeft hem op heden inde banck/
voir meye(r) en(de) scepen(en) gep(rese)nteer bij g(or)de duegens/
sijne(n) voirspreke tegen claese scrybaen als geleyt /
totte(n) goeden desselfs liebrechts en(de) jans lobbe in sca(m)pno/
janarii xxiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt