SAL7393, Act: V°234.3-R°235.1 (402 of 692)
Search Act
previous | next
Act V°234.3-R°235.1  
Act
Date: 1500-01-27

Transcription

2019-10-23 by helga peeters
Allen den ghenen dat vr(ouwe) katlijne van oppe(n)dorp/
wed(uw)[e] he(re)n jans wijlen van bloys in p(rese)ntia heeft/
getra(n)sporteert en(de) ov(er)gegeven en(de) mits desen tra(n)sporteert/
en(de) gheeft over henr(icke) van os vleeschouwe(r) van thienen/
de so(m)me van drie hondert rinsgulden(en) te xx st(uvers) tstuck/
eens uuyt [en(de) van] alle alsulk(er) acht(er)stellen ombetaelde gevallen(e)/
rinten als huer gevallen en(de) v(er)schenen zijn opde stadt/
van loeven(e) ende dit in betalingen en(de) voldoeni(n)gen/
vand(en) coepe van alsulken twee stucken beempts geleg(en)/
te nederlynthe(r) tussche(n) de goede m(ijns) vr(ouwe) voirs(creven) in w(er)sijd(en)/
als de selve m(ijn) vr(ouwe) gecocht en(de) vercregen heeft tegen/
den voirs(creven) henr(icke) en(de) d(air)inne gegoet en(de) gevesticht
//
es bijden selven henr(icke) voe(r) wet ald(air) geven(de) alsoe/
de selve m(ijn) vr(ouwe) den voirs(creven) henr(icke) van os volcomen/
macht p(ro)cu(r)atie en(de) aucto(r)iteit sonder e(n)nich wed(er)roepen/
de voirs(creven) so(m)me van drie hondert r(ins)g(ulden) te manen /
teysschen optebue(re)n en(de) tontfangen ende ofts noot/
zij de selve en(de) alle questie(n) en(de) gescille(n) d(air)uuyt spruyten(de)/
met rechte texeque(re)n en(de) te vervolgen in meliori/
forma en(de) quitan(cie) van sijne(n) ontfange van dien te/
gheven Et gene(r)alit(er) et spe(ci)alit(er) promitt(ens) rat(um) absq(ue)/
calculo cor(am) cav(er)chon hubrechts januarii xxvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt