SAL7393, Act: V°241.3 (417 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°241.3  
Act
Date: 1500-02-04

Transcription

2019-11-05 by helga peeters
Item ph(ilip)s freven woen(ende) aen s(in)[te] qui(n)tens kerckhoff heeft/
geloeft den coste(r) van percke acht croenen te xxiiii stuv(er)s/
tstuck drie crone(n) d(air)af te paessche(n) twee croene(n) s(in)t ja(n)smesse/
d(air)nae en(de) dand(er) drie croene(n) te loeven(e) kermesse d(air)nae volgen(de) te/
bet(alen) quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] cor(am) zedele(re) cav(er)chon febr(uarii) iiii[ta]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt