SAL7393, Act: V°279.4-R°280.1 (460 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°279.4-R°280.1  
Act
Date: 1500-02-24

Transcription

2020-01-21 by helga peeters
Item ka(tli)[ne] m(er)celijs wed(uw)[e] g(eer)ts wijlen mo(m)marts/
en(de) ad(ri)aen ruelens huer behouwede sone/
beyde woenen(de) te duysborch hebben geloeft
//
ind(ivisim) h(er)ma(n)ne ma(m)bours bynnen eene(n) ja(r)e/
naistcomen(de) geheel(ic) te lossen en(de) tontheffen/
vand(en) borchtocht bijden selve(n) h(er)ma(n)ne gedaen/
voe(r) janne wijlen m(er)celijs a(n)no lxxxiiii dec(embris)/
xv ende janne van udekem voirspreke voe(r)/
ii(½) pet(er)s lijfpen(sien) en(de) oic van allen verloepen/
pachten metten costen d(air)op gedaen alsoe/
dat hem genoech sal moegen wesen Ende/
hebben voirts geloeft tusschen dit en(de) s(in)t/
jansmesse naistcomen(de) den selven h(er)ma(n)ne te/
bet(alen) xxxviii(½) st(uvers) van costen tamq(uam) ass(ecu)[tu(m)] cor(am)/
borch blanck(art) febr(uarii) xxiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt