SAL7393, Act: V°337.2 (558 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°337.2  
Act
Date: 1500-04-03

Transcription

2020-07-24 by helga peeters
Item willem cost(er)mans ende jan van boekenrode/
nu t(er)tijt scepen(en) van nyeuwer capellen tuygen/
ende doen condt hoe zij als scepen(en) voirs(creven) in huer(er)/
voirsete(n) reg(ist)re scep(enen) van nyeuwer capellen/
bevonden hebben noch oepen en(de) auctentijck vand(en)/
ja(r)e xcii xxix ja(nua)[rii] dat voir janne cost(er)mans/
en(de) willem(me) pet(er)s scep(enen) te dier tijt d(air) nyeuwer/
capellen comp(ar)eerde wout(er) weer Ende bekinde/
voir he(n) volcomelijck als scepen(en) vanden selve(n)/
ja(r)e hoe de erfg(enamen) wijlen willems van g(er)truyd(en)/
te weten(e) jan lanairt en(de) alijt van g(er)truyd(en) wettige/
brued(er)s en(de) sust(er) jairlijcx gelden(de) hadd(en) zeven/
gul(den) erfelijck tstuck te x gemeyn stuv(er)s (et)c(etera) aen/
en(de) op huys en(de) hof toebehoiren(de) woute(re)n voirs(creven)/
gelegen inden dorpe van zoerbeempde regenoet m(ijns)/
hee(re) de p(re)laet van heyleshe(m) t(er) eende(re) m(ijn) hee(re) van/
elde(re)n t(er) eende(re) goirdt lanshee(re) t(er) derder en(de) de/
gemeyn strate ald(air) ter vierder zijde(n) ende vand(en)/
welken soe tselve prothocol van dien ruert de/
bove(n) gemoende erfg(enamen) tande(re)n tijd(en) guedinghe en(de)/
hofrecht geaccepteert hebben en(de) dat die erfri(n)te/
jairlijcx verschenen(de) es soe dat prothocol oick/
me(n)tie maict te half m(er)te en(de) sorteert ond(er) theerscap/
van elde(re)n gelijck zij dit al inden selve(n) reg(ist)re/
vand(er) daet voirs(creven) claerlijck bevonden hebben/
d(air) zijs he(n) toe gedroegen welck rapourt aldus/
geschiet es [voer] lyefk(enrode) roesme(re) van loeven(e) rogan(tes)/
quod faciu(n)t p(re)d(i)c(t)i scabini ap(ri)lis iii[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt