SAL7393, Act: V°380.2-R°381.1 (628 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°380.2-R°381.1  
Act
Date: 1500-05-20

Transcription

2020-10-25 by helga peeters
Item hubrecht van bourgevael heeft gekint/
ontfangen te hebben(e) uut des(er) came(r) eene(n)/
br(ieve) en(de) twee acte(n) oft cedule(n) alh(ier) liggen(de) in/
twee dosen d(air)op op deen steet dit sijn de/
br(ieven) vand(er) h(er)lijch(eit) van wolue en(de) op dand(er)/
wolue en(de) wout(er) vand(er) me(ren) ind(er) mate(n) din/
ve(n)tar(is) binne(n) deselve doen liggen(de) dat naed(er)/
uutwijst en(de) heeft gelooft binne(n) eend(er) maent/
naistcomen(de) die ongecancelleert alh(ier) weder/
te bringen(e) onder de wet ind(er) selv(er) doose(n)
//
op dat hij die he(m) v(er)met d(air)aff erfg(ename) te zijne ende/
dat he(m) die proprieteyt d(air)aff toebehoirt dat niet/
en doet en(de) ten ande(re)n male dat m(ijn) vr(ouwe) vander/
mee(r)en voe(r) hue(r) tocht ende hue(re)n consent intselve/
ov(er)leve(re)n en drage Inde est fudeiussor eius co(n)rard[(us)]/
de keyse(re) et p(rim)[(us)] cor(am) borch blanckart maii xx[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt