SAL7393, Act: V°403.2 (656 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°403.2  
Act
Date: 1500-06-06

Transcription

2020-12-14 by helga peeters
Allen den ghenen doen condt dat h(er) merten van/
p(er)licke p(ri)este(r) ende claes vande(n) putte zijn zwag(er)/
inden name van hen selven ende deselve claes/
als man ende mo(m)boir m(ar)griete(n) vande(n) p(er)licke/
zijns wijfs in p(rese)ntia hebben gerevoceert gecasseert/
wed(er)roepen gedoot ende te nyeute gedaen en(de)/
mits desen revoce(re)n casse(re)n wed(er)roepen doeden ende/
doen te nyeute alsulke(n) p(ro)curatie(n) als zij/
tsamen oft besundert tande(re)n tijde(n) gemaect en(de)/
gegeven hebben voir scepen(en) van loeven(e) ghijsbrechte/
moens te molle ende wyna(n)de va(n)d(en) p(er)licke oft/
zeke(re)n ande(re)n p(er)soene(n) hue(re)n medeco(n)sorten d(air)inne/
beg(re)pen willende en(de) verclae(re)nde deselve p(ro)cu(r)atie(n)/
van nu voirtane machteloes en(de) crachteloes doot/
en(de) te nyeute te zijne ende van gheend(er)/
weerden voe(r) den toecomen(de) tijt cor(am) hubrechts/
cav(er)chon junii sexta
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt