SAL7393, Akte: V°69.2 (122 van 692)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°69.2  
Act
Datum: 1499-09-06

Transcriptie

2019-01-04 door helga peeters
Want jan vand(en) heetvelde als geleydt nae des(er) stadt/
recht voir zijn wettich gebreck uuyt crachte/
van scepen(en) brieven van loeven(en) tot allen den/
goeden beyde have ende erve henricx wijle(n) vand(er)/
hoeven jans wijle(n) hoelma(n)s henricxsone en(de) vrancx/
wijle(n) hoelma(n)s brued(er)s des voirs(creven) henricx soe wair/
die gelegen zijn hem met br(ieven) van des(er) stadt/
gescreven aenden drossete van keerbergen oft/
zijne(n) stadhoude(r) alle de selve goede behoirl(ijck)/
heeft doen leve(re)n ende pete(re)n vand(er) hoeve(n) sone/
des voirs(creven) wijlen henricx ende derfgename(n) der/
voirs(creven) jans en(de) vrancx hoelma(n)s dach van rechte/
te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loeven(en) doen besceyd(en) oft zij hen/
d(air) tegen hadden willen oppone(re)n Ald(air) zij op/
heden als ten daige van rechte d(air)toe dienen(de)/
niet gecomp(ar)eert en zijn noch niemant van/
hue(re)n wegen den voirs(creven) geleydden comp(ar)e(re)nde/
ende trecht voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re/
dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) manissen smeyers/
nae dat hen behoirlijck gebleken heeft bij rapporte/
baudewijns bellens des(er) stadt bode tvoirs(creven) exployt/
gesciet te zijne gewesen hebbe(n) vo(n)nislijc wair de/
wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleidden niet en comp(ar)eert voe(r)/
den opstaen(e) smeyers en(de) der scepen(en) datmen den selven/
geleidde(n) vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde macht van/
sijne(n) beleyde scep(enen) br(ieven) en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir/
scep(enen) comen is in scampno sept(embris) vi[ta]
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2017-06-06 door Xavier Delacourt