SAL7393, Act: V°72.1 (131 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°72.1  
Act
Date: 1499-09-09

Transcription

2020-07-17 by helga peeters
Allen dat cornelis vand(er) eycken p(ri)[(us)] a pane kathe(r)ine/
baecx eius m(at)ris mo(do) debito ema(ncipa)[t(us)] in p(rese)ntia heeft/
geco(n)st(itueert) (et)c(etera) der voirs(creven) katlijne(n) baecx zijnd(er) moeder/
alle sijn saken questien en(de) gescillen (et)c(etera) alle zijn/
jairgulden sculden chijsen rinten pachten goede beruerl(ijc)/
en(de) omberuerlijc die hij heeft soe wel ind(er) stad van/
mechelen als d(air)buyten en(de) d(air)omtr(int) hueri(n)gen van/
huysen bynne(n) mechelen p(ro)fijte(n) van landen beemd(en)/
bosschen te hombeke bij mechelen Te mane(n) teyssche(n)/
opte bue(re)n tontfangen d(air) voe(r) te panden te daigen te/
beleyden te rege(re)n de p(ro)fijten d(air)af te trecken en(de)/
in hue(re)n nootdorsten als zijnd(er) moed(er) te bekeren(e)/
duren(de) de absen(cie) van hue(re)n sone voirs(creven) die verdich/
es buyten lants te weten(e) te roomen w(er)ts te trecken(e)/
te bedingen te wynnen te v(er)liesen (et)c(etera) quitan(ciam) quitan(ciam)/
dandi cete(r)aq(ue) P(ro)mitt(ens) rat(um) renu(n)c(ians) absq(ue) calculo/
e(m)mer vand(en) tijde dat hij buyten lants wesen/
sal cor(am) lyefkenrode rosme(re) septembr(is) ix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt