SAL7394, Act: R°145.2-V°145.1 (250 of 478)
Search Act
previous | next
Act R°145.2-V°145.1  
Act
Date: 1500-12-16

Transcription

2021-10-31 by Karel Embrechts
Opt versueck gedaen voe(r) den raide vand(er) stadt/
bij ka(tlij)[ne(n)] crabs w(er)dynne pet(er)s beyarts den jonghen/
buyte(n) lants wesen(de) die beg(er)t heeft seke(r) brieven/
staende onder pete(re)n beyart den ouden van hue(re)r zijd(en)/
te huwelijcke inne bracht alh(ier) ond(er) de wet bracht/
te wordden tot behoef van huer en(de) hue(re)n man/
voirs(creven) Bege(re)nde alsoe voirts gemerct dat de voirs(creven)/
huer man en(de) mo(m)boir buyte(n) lants was en(de) over/
twee jae(re)n uuytgeweest heeft en(de) niet sekerlijc/
en weet van zijnd(er) compst en(de) alsoe derft ende/
derve(n) moet de bladinge van hue(re)n goeden en(de)/
rinten voirs(creven) die zij mits der absen(tie) als voe(r)/
niet en can vervolgen mair wordt der selver/
ka(tlij)[ne(n)] bijden debitue(re)n en(de) houders der selver zwarich(eit)/
gemaict om dat hue(r) mo(m)boir niet p(rese)nt en es/
dat zij de selve rinte(n) en(de) goed(en) met rechte/
soude v(er)volgen en(de) de bladinge in dien en(de) metten/
selven brieven moegen behulpen bliven(de) nochta(n)s/
altijt alh(ier) opde came(r) om hue(r) bilevi(n)ge en(de) suste(n)/
tatie bij te gecrigen D(aer) tegen de voirs(creven) vranck/
pet(er) beyart opt v(er)sueck voirs(creven) gehoirt zijnde luttel/
oft niet tegen geseet en heeft mair genoech/
/ bekint e(n)nige brieven onder te hebben(e) der voirscr(even)/
ka(tlij)[ne(n)] toebehoe(re)nde van hue(re)r zijden gecomen Es/
geappointeert en(de) uutgesproken bijden voirs(creven) raide/
dat de voirs(creven) pet(er) beyart doude sculdich sal zijn/
en(de) bij eede opdats p(ar)tie beg(er)t de brieven voirs(creven)/
der voirs(creven) ka(tlij)[ne(n)] toebehoiren(de) ende vanden goeden/
en(de) renten van hue(re)r zijd(en) gecomen alh(ier) onder de wet/
bringen tot behoef van huer en(de) hue(re)n mo(m)boir/
en(de) dat de selve katlijne dier sal moegen gebruycke(n)/
mits absen(tie) van hue(re)n man om de debitue(re)n in/
dien opdats noot zij te bedwingen met rechte/
bliven(de) de selve br(ieven) onder wet en(de) tot behoeff/
als voe(r) Act(um) in (con)s(ili)[o] opidi decembr(is) xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-05-23 by Jos Jonckheer