SAL7394, Act: V°147.2-R°148.1 (252 of 478)
Search Act
previous | next
Act V°147.2-R°148.1  
Act
Date: 1500-12-21

Transcription

2021-10-31 by Karel Embrechts
Item jacomijn myaelle sone wijlen vincents wonen(de)/
inder stadt van thienen renu(n)tie(re)nde in des(er) alle p(ri)vileg(ien)/
gr(ati)en v(er)cregen en(de) in toecomen(de) tijden te v(er)crigen(e) van wien/
dat zij heeft geloeft jorijse boba sone wijle(n) jans/
do(m)inici boba goutsmet de so(m)me van hondert ende/
lxiii pond(en) vi scelling(en) viii d(enieren) vleemscher mu(n)ten/
te weten(e) elck pont voe(r) vi r(ins)g(ulden) te xx stuv(er)s tstuc/
ten tijde van bet(alinge) cours hebben(de) te betalen(e) alle halve/
jae(re) van kersmesse naistcomen(de) voirtane vijf l(ibra)/
totten ix[ten] jae(r) toe naistvolgen(de) excluys En(de) alsoe/
dat hij bynne(n) den selven ix[te(n)] jae(r) voe(r) tvoldoen/
der voirs(creven) geheeld(er) so(m)men der hondert en(de) lxiii l(ibra)/
vi s(cellingen) viii d(enieren) sculdich sal zijn te betalen(e) de so(m)me/
/ van lxxxiii l(ibra) vi s(cellingen) viii d(enieren) mu(n)ten voirs(creven) boven/
de t(er)mijne(n) voirs(creven) alnoch reste(re)nde quol(ibe)t assecutu(m)/
Ende dit voe(r) alle alsulk(en) recht actie en(de) int(er)est/
als de selve jorijs heeft oft e(n)nichssins hebben mach/
uuyt saken van alsulk(er) p(ri)vilegien oft ghiften als he(m)/
tande(re)n tijden bij onsen genad(igen) hee(re) eertsh(er)togen ph(ilip)s/
oft zijne(n) cancellie(re)n v(er)leent zijn geweest van tafelle(n)/
tot thienen en(de) leeuwe te moegen houden Renu(n)tie(re)nde/
in des(er) de selve jorijs tot behoef des voirs(creven) jacomij(n)s/
zijn recht in dien geloven(de) den selven jacomijn(e)/
d(aer) af altijt voirde(r) vestich(eit) te doene hem mogelijc/
zijnde sonder zijne(n) cost cor(am) buets(ele) baets dece(m)br(is)/
xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-05-23 by Jos Jonckheer