SAL7394, Act: V°178.2-R°179.1 (297 of 478)
Search Act
previous | next
Act V°178.2-R°179.1  
Act
Date: 1501-01-22

Transcription

2021-11-07 by Karel Embrechts
Inder saken gecomen bijden raide vand(er) stadt tussche(n)/
den p(ro)cur(eur) des godsh(uys) van naen t(er) eenre en(de) arnde/
vand(er) eect als assisene(r) vand(en) wage(n)gelde t(er) and(er)/
zijden ald(aer) de voirs(creven) van naen p(re)tenteerd(e) vrij/
te zijne van ongelde van allen hue(re)n goeden/
h(ier) dore varende hue(re)n vietalie(n) van he(n) en(de) hue(re)n/
wynne(n) aengaen(de) en(de) and(er)ssins mits seke(re)n p(ri)vilegie(n)/
bijd(en) h(er)tog(e) in tijd(en) voirleden hem v(er)leent en(de) bij/
mijne(n) gened(igen) hee(re) hem nu wesen(de) geco(n)firmeert bijd(en)/
selve(n) van naen geexhibeert Conclude(re)nde/
alsoe dat alsulcken ongelt van hue(re)n wagen(en)/
en(de) goed(en) als arnt vand(er) eect van hem hadde/
genomen oft nemen woude dat zij d(aer)af ongehoud(en)/
/ soud(en) zijn ende schuldich zijn restoir te doen(e) opd(at)/
hij yet d(aer)af gehaven hadde De voirs(creven) arndt/
de (contra)rie sustine(re)nde naed(en) v(er)coepe hem gedaen/
bege(re)nde tselve gelesen te hebbe(n) wordd(en) en(de) besund(er)t/
dat al wairt soe dat de religieuse(n) van naen/
voe(r) hen noodorst en(de) bileven(en) van hue(re)n goed(en)/
dit alh(ier) dore soud(en) moegen passe(re)n vry soud(en)/
zijn dat nochtan ond(er) tschijn van dien hue(r) pech/
teners oft hoveniers de vrijdich(eit) van hue(re)n goed(en)/
die zij souden moegen h(ier) doe(n) vuegen d(aer) af niet/
vrij en soud(en) zijn hen des gedragen(de) totten hee(re)n/
en(de) rechte ende den ouden costume(n) en(de) ond(er)houden(en)/
in dien De voirs(creven) van naen de (contra)rie sustine(re)nde/
dat zij van al en(de) hue(r) pechtene(re)n der voirs(creven)/
vrij(heit) souden genieten es bijd(en) selve(n) wethoude(re)n/
de voirs(creven) br(ieven) van exemptien ov(er)sien sijnde en(de)/
oick tvercoep vand(er) stadt en(de) d(aer)op anderssins/
geledt uutgesproken en(de) get(er)mineert voe(r) recht/
dat de voirs(creven) van naen soe v(er)re dat aengaet/
hue(re)n godshuyse en(de) co(n)vente van hue(re)n bileven(en) en(de)/
goeden hi(er) dore varende hen toebehoire(nde) onv(er)cocht/
en(de) onv(er)loeft vrij wesen selen ende dat die assisene(r)/
naed(en) v(er)coepe hem bijd(er) stadt gedaen v(er)doelt/
es soe v(er)re hij d(aer)af ongelt eysschen(de) wae(r) Behalve(n)/
dat de selve vand(en) godshuyse bij eede sulle(n) moten/
affirme(re)n opdat dassisene(r) beg(er)t dat die goeden/
die h(ier) doe(r) alsoe varen souden moegen waren/
tot behoef en(de) nootdorste vand(en) co(n)ve(n)te en(de) cloeste(r)/
alleene ende dat die goede vand(er) bilevi(n)gen/
den pechtene(re)n oft wynne(n) toebehoird(en) en(de) and(er) der/
selv(er) wynnen goed(en) oft dieme(n) op hue(r) hoeven/
soude moegen vue(re)n der voirs(creven) vrijh(eit) mer gebruyck(en)/
en selen mair d(aer)af sculd(ich) zijn te hebben(e) den moet/
vand(en) selve(n) assisene(r) Act(um) in (con)s(ili)[o] opidi p(rese)ntib[(us)] scoo(n)vorst/
ijssche burg(imagis)[tr(is)] et aliis de (con)s(ili)[o] januarii xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-05-23 by Jos Jonckheer