SAL7394, Act: V°216.2-R°217.1 (358 of 478)
Search Act
previous | next
Act V°216.2-R°217.1  
Act
Date: 1501-02-23

Transcription

2021-10-31 by Karel Embrechts
Allen den genen dat everardt van esch als/
geconst(itueert) van vrouwe(n) joha(n)nen geboren rijngre/
vi(n)nen van salmen vr(ouwe) tot rotselair weduwe/
wijlen he(re)n jans rijngreve en(de) van johan(ne) van/
sottern(en) amptma(n) tot s(int)e hebenoch beyde als/
geco(m)mitteert tott(er) mo(m)borien van o(m)bejairden/
kinde(re)n der voirs(creven) wilen he(re)n jans en(de) vr(ouwe) joha(n)ne(n)/
te weten(e) ond(er) den ande(re)n van jonch(e)r jacoppe joncste/
zone der selv(er) wijlen he(re)n jans en(de) vr(ouwe) joha(n)nen/
als hee(re) van rotselair metten toebehoirte(n) inder/
maten de brieven vand(er) voirs(creven) constitutie gepass(er)[t]/
ond(er) de segele(n) der voirs(creven) vr(ouwe) joha(n)nen ja(n)s sottern(en) voirs(creven) en(de)/
[der stadt van triere] vand(er) daet xxvii septe(m)br(is) a(n)no xv[c] ons op heden/
gebleken inhouden(de) oick onder den ande(re)n dat de/
voirs(creven) everardt soude moegen substitue(re)n eenen/
oft meer p(ro)cur(eur) oft p(ro)cur(eur)s alst hem geliefde/
om de saken en(de) affairen der selver vr(ouwe) joha(n)nen/
en(de) hue(re)r kinde(re)n te sollicite(re)n en(de) te vervolgen (et)c(etera)/
nairde(r) int al uuytwijsen en(de) begripe(n) in p(rese)ntia/
heeft uuyt crachte vand(er) selver clausele(n) van/
substitutie(n) voirs(creven) gesubstit(ueert) (et)c(etera) tot zijne(n) wed(er)roepen(en)/
augustijne opden berch liebrechte jacops ja(n)ne/
van elsbroeke willemssone janne coels den jongen/
coenrardt drabbe janne boegaert te velthem/
walter(e) van olmen johen(ne) hujoel gerard(e) vand(en) dijcke/
claese vand(en) dijcke aut alle m(ijn) vr(ouwe) johan(n)en/
en(de) jonch(e)r jacops huers soens en(de) huerd(er) ande(re)n/
/ kynd(er)en saken questien en(de) gescillen die zij alsnu/
tsamen oft besundert uutstaen(de) hebben oft namaels/
hebben sullen moegen (et)c(etera) alle hue(r) jairgul(den) sculden/
chijsen rinte(n) pachten opcomi(n)gen en(de) v(er)vallen (et)c(etera)/
te verwae(re)n in mel(iori) forma promitt(entes) rat(um)/
salvo iusto calculo cor(am) h(er)meys buets(ele) februarii/
xxiii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-06 by Jos Jonckheer