SAL7394, Act: V°289.1 (452 of 478)
Search Act
previous | next
Act V°289.1  
Act
Date: 1501-04-22

Transcription

2021-10-31 by Karel Embrechts
Item costen de ma(n)demake(re) als man en(de) momboir/
katlijne(n) vand(er) wympe(n) in p(rese)ntia heeft gekint ende/
gelijdt dat hij gehaven ende ontfangen heeft vand(er)/
wet van byncke(m) uuyt laste arnts hanckarts driendertich/
rinsgulden(en) te xx stuv(er)s current elk(en) r(ins)g(ulden) ge(re)kent uuyt/
saken van alsulken xi r(ins)g(ulden) erffel(ijc) als de selve costen en(de)/
sijn hujsvr(ouwe) heffen(de) zijn op seke(r) goed(en) des voirs(creven) arnts/
hanckarts gelegen te byncke(m) voirs(creven) vallen(de) jairlijcx opte(n)/
yerste(n) dach van februario ende dit van drie t(er)mijne(n)/
te weten(e) van p(ri)ma febr(uarii) xcvii van p(rim)[a] febr(uarii) xvviii en(de)/
van p(rim)[a] febr(uarii) xcix Heeft voirts bekint de voirs(creven)/
costen gehaven ende ontfangen vand(en) voirs(creven) arnde hanck(art)/
elf rinsg(ulden) te xx stuv(er)s tstuck uut saken vanden/
selven xi r(ins)g(ulden) erff(elijc) voirs(creven) ende dit vand(en) t(er)mijne/
van prima februarii a(n)no xv[c] lestleden scelden(de) d(aer)om/
vanden voirs(creven) vier t(er)mijne(n) en(de) allen ande(re)n voirleden(en)/
t(er)mijnen volc(omen) quite den voirs(creven) arnde(n) hanckart/
ende alle ande(r) des quitan(cie) behoeven(de) Op sulcke/
vuege nochtan dat buyte(n) des(er) quitan(cie) bliven sulle(n)/
alsulke vier r(ins)g(ulden) en(de) viii stuv(er)s tvieryser te twee st(uvers)/
ge(re)kent als tusschen de voirs(creven) p(ar)tien in gescille/
uuytstaen van eene(n) t(er)mijne van voe(r) de voirs(creven) vie(r) t(er)mijne(n)/
verschenen Ende d(aer)entinden heeft de voirs(creven) arndt gep(ro)testeert/
om te v(er)halen(e) alsulcke betalinge als hij noch eens gedaen/
heeft vand(en) voirs(creven) twee jae(re)n van xcvii ende [vacat] uuyt/
crachte van seke(re)n vo(n)niss(en) d(aer)over gewesen van scepen(en) van/
loeven(e) ende dat aende ghene die de selve pe(n)ni(n)g(en)/
vand(en) selven twee jae(re)n van hem gehaven hebben/
oft aende ghene die hem d(aer)af nae recht sculdich/
sullen sijn restitutie te doene cor(am) buets(ele) bouchout/
aprilis xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-13 by Jos Jonckheer