SAL7467, Act: R°132.3-V°132.1 (169 of 581)
Search Act
previous | next
Act R°132.3-V°132.1  
Act
Date: 1573-10-20

Transcription

2021-01-11 by Anton Schuttelaars
Item h(eer) ende m(eeste)r franchois goethals doctoer/
ind(en) rechte(n) in p(rese)ntia heeft bekendt en(de) gelede(n)/
kendt en(de) lijdt mits des(en) aen hem bij goerde(n) van/
griecke(n) als coninckstavel jan(ne) van ermbeghem/
aerdt van bullestrate(n) en(de) daneel bastaerts/
dekens van(den) colveniers gulde bynne(n) des(er) stadt/
gelost gequete(n) en(de) affgeleet te sijn(e) midts seker/
so(m)me van pe(n)ningh(en) de qua sat(is) alsulcke xii car(olus)/
gulde(n) erffel(ijck) rente als de voers(creven) gulde opd(en)
//
xi[e(n)] dach der maent van nove(m)bri a(n)no xv[c]/
tzestich bij voergaen(de) consent en(de) aucthorisatie van(den)/
rade des(er) stadt respective bekindt hebbe(n) gehadt/
ae(n) jan(ne) bloems ende mette(n) van(der) vorst doente(r)tijt/
dekens van(den) voers(creven) gulden(en) ende daeraff de(n)/
voers(creven) goethals dactie van(den) voers(creven) rente(n) van/
xii car(olus) g(ulden) is competeren(de) bij transpoerte gepass(eer)t/
voer scepen(en) des(er) stadt opde(n) xviii[e(n)] februarii a(n)no/
xv[c] lxvii in media Schelden(de) alsoe de/
voers(creven) goethals de(n) voers(creven) respective coni(n)ckstavels/
dekens regimen(te) endere gemeyne geselle(n) vand(er)/
voers(creven) coloveniers gulde van(den) voers(creven) xii carolus/
gulde(n) mette(n) verloope van dye(n) volcomelijcke/
quyte promitten(s) nullatenus alloqui sed semper/
sat(is) et war(ans) erga quoscu(m)q(ue) p(ro)ut obligan(do)/
et submitten(do) coram liedekercke duffle oct(obris)/
xx[a]
ContributorsInge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-08-01 by Inge Moris