SAL7467, Act: R°445.2-R°446.1 (501 of 581)
Search Act
previous | next
Act R°445.2-R°446.1  
Act
Date: 1574-05-21

Transcription

2021-02-08 by Anton Schuttelaars
Item goerdt machiels sone goirdts als man/
e(nde) momboir van marie wittemans/
sijn(en) huijsv(rouw)e dochte(r) wijle(n) [vacat] woone(nde)/
te loeve(nen) ende peeter van th troonbeke/
als man e(nde) momboir van clementia
//
rubbens woone(nde) tot langdorp v(er)va(n)ge(nde)/
e(nde) hem in des(en) sterck make(nde) voer lijsbeth/
rubbens hunne suste(r) minde(r) van jaere(n)/
wese(nde) de welcke zij geloven soo wa(n)neer/
zij tot co(m)petenten ouderdom e(nde) jae(ren) gecomen/
sal sijn dit tegenwoirdich transp(or)t te/
doen laudere(n) app(ro)bere(n) e(nde) ratificere(n) in/
p(rese)ntia hebben geced(eer)t e(nde) getransp(or)tert ende/
overgegeve(n) cederen transp(or)teren ende gheve(n)/
over midts des(en) augustijn(en) de waerseggher/
sone wijlen peeters woone(nde) te loeve(n) present/
e(nde) tselve acceptere(nde) alsulcke twee sacke(n)/
rogs mathe van thienen e(nde) ee(nen) carolusguld(en)/
erffel(ijcke) rente metten v(er)loope ter caus(en) van/
dijen v(er)schene(n) e(nde) ombetaelt va(n) vijf jaeren/
valle(nde) jaerl(ijcx) opden xv[e] meij d(aer)inne hen/
p(er)sonel(ijck) v(er)bonden hebben jan zegers sone wijlen/
jans e(nde) mertten de vos sone wijle(n) merttens/
woone(nde) tot thielt aen trudo rubbens/
blijcken(de) bij brieven d(aer)aff zijn(de) gepass(eer)t voer/
schepen(en) deser stadt opd(en) xv[e] meij a(n)no xv[c]/
liii e(nde) geregistreert inde ierste schrijfcame(r)/
geve(nde) alsoo over e(nde) cedere(nde) de voers(chreven)/
transp(or)tante(n) hen stercmake(nde) als voer den/
voers(creven) augustijn(en) de brieve(n) d(aer)aff zijnde/
metten geluften e(nde) ande(re) d(aer)inne begrepen
//
ten selven rechte bekinne(nde) hen gheen rechte/
d(aer)aen(e) oft inne meer te co(m)peteren et sat(is)/
ind(ivisim) de pred(ictos) contulit et war(as) de redditu/
inonerato nec quovismodo transportato/
prout obligan(do) et submitte(ndo) cor(am) winde/
maelcote maii xxi[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2014-04-22 by Inge Moris