SAL7467, Act: V°33.2 (38 of 581)
Search Act
previous | next
Act V°33.2  
Act
Date: 1573-07-13

Transcription

2013-07-09 by Anton Schuttelaars
Alle(n) etc(etera) dat de voers(creven) co(m)paran(ten) en(de) bekindere(n) in /
p(rese)ntia hebbe geconstitueert de(n) voers(creven) m(eester) gregorise(n) /
otte(n) om in hu(n)ne(n) naem(e) en(de) van hu(n)nen twege(n) tontfang(en) /
de v(oer)s(creven) vier hond(er)t carolusg(ulden) met oijck allet ghene /
des hun alnoch zal moge(n) co(m)petere(n) uuijt crachte van(den) /
v(oer)s(creven) accorde en(de) consente quitan(tie) en(de) acquict daeraff te /
geven(e) accorderen(de) de(n) voers(creven) m(eeste)r gregoris(en) mits des(en) /
dat hij de voers(creven) vierhond(er)t carolusg(ulden) met oijck die /
and(ere) penn(ingen) uuijt hand(en) van(den) voers(creven) executeurs tontfang(en) /
zal moege(n) overlevere(n) in hande(n) des voers(creven) peeters /
anssoms en(de) diericx wouters van(den) duin? en(de) dat de /
v(oer)s(creven) m(eester) gregoris d(aer)mede zal gestae(n) daer inne /
zij alle gelijckel(ijck) hebbe(n) geconsenteert en(de) consenter(en) /
mits des(en) bekinne(nde) de v(oer)s(creven) peeter anssoms ende /
dierick wouters van duin? de voers(creven) vier hondert /
carolusg(ulden) tot behoeff van hun en(de) hu(n)ne mede erffgen(aemen) /
o(n)tfang(en) te hebben(e) en(de) g(e)n(er)al(ijck) en(de) special(ijck) promitt(entes) /
rat(um) salvo calculo quoad p(re)d(ictos) petru(m) et theodoricu(m) /
coram eisdem
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2013-06-11 by Inge Moris