SAL7472, Act: R°26.2-V°26.1 (21 of 274)
Search Act
previous | next
Act R°26.2-V°26.1  
Act
Date: 1578-07-04
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-09 by myriam bols
Item jouffr(ouwe) odilia driesmans als/
kerckmeestersse der kercken van(den) grooten/
begijnhove binnen deser stadt van loven(e)
//
van wegen der zelver kercken ende m(eeste)r/
cornelis cloet als rentmeester der/
voirscrever kercken in presentia/
hebben bekindt en(de) geleden bekinnen ende/
lijden midts desen inder voirs(crever) qualiteijt/
bij mertten coomans clerck van here(n)t/
midts zeeckere somme van penningen de/
qua satis gelost gequeten en(de) afgeleedt/
te zijne alzulcken mudde roggs erfspachts/
vallen(de) jaerlijcx sint andriesmisse/
apostels als de voirs(creven) kercke jaerlijcx/
treckende was aen en(de) op zeecker huijs/
en(de) hoff metten toebehoirtten gelegen/
te herent tegen over tkerckhoff/
tusschen zijnen regenooten aldaer den/
voirs(creven) mertten coomans toebehoirende/
Schellen(de) alzoo den voirs(creven) mertten cooma(n)s/
zijn voirs(creven) goeden en(de) allen anderen des(er)/
quitan(cie) behoeven(de) van(den) voirs(creven) mudde rogs/
erffelijck volcomelijck quijtte Promitt(entes)/
nullatenus alloqui sed semper sat(is)/
inder voirs(creven) qualiteijt si quid minus et/
war(as) erga quoscumq(ue) prout obligan(do)/
et submitten(do) cor(am) duffle wils julii iiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2020-07-15 by Jos Jonckheer