SAL7495, Act: R°110.1 (248 of 516)
Search Act
previous | next
Act R°110.1  
Act
Date: 1604-01-21
LanguageLatinum

Transcription

2021-04-10 by Willy Stevens
Item in tegenwoordich(eijt) der scepen(en) van love(n)/
naebes(chreven), gestae(n) niclaes en(de) josijne de witte/
kindere(n) wijlen franchois woonen(de) tot brussele(n)/
p(er) mo(nitionem) hebben opgedraeghe(n) met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse)/
een erffrente van sesse carol(us)gul(den)s te xx s(tuyvers)/
stuck mette(n) v(er)loope(n) de sel(ve) daeraff ombetaelt/
staen(de) opde h(ee)[re(n)] staete(n) des landts ende/
hertochdoms van brabant int quartier van/
love(n), soo en(de) gel(ijck) de voors(chreven) rente op dat voors(chreven)/
opdraegere(n) is v(er)storve(n) en(de) gedevolueert door/
doot en(de) afflijvich(eijt) van(den) voors(chreven) wijlen franchois/
henne(n) vaeder als erffgen(aem) jo(nk)[er] anthonis de/
witte sone jo(nke)[r] jans zaliger Expo(sitis) impo(situs)/
est h(ee)[r] richardt van pulle ridder ende/
tegenwoordich overborgem(eeste)r des(er) voors(chreven) stadt/
love(n), Et sat(is) de voors(chreven) opdraege(ren) obligan(do)/
submitten(do) ac renun(tiando) in forma et war(as) voor/
eene goede onbelaste oft ongealieneerde/
rente prout waertoe en(de) tot meerder/
v(er)suecken der voors(chreven) transportante(n) co(n)sentere(n)/
en(de) accordere(n) midts dese(n) den voors(chreven) heer/
cooper bij soo verre die sel(ve) rente aen/
iemande(n) anders naemaels bevonde(n) waer(e)/
belast te wese(n) zijs gebreck te moghe(n) v(er)haele(n)/
aen allen en(de) iegewel(cke) goede(n) soo leengoede(n)/
als ande(re) hen respective toebehooren(de) gelege(n)/
onder de(n) dorpe van lubbeecke Constitueren(de)/
tot gene voors(chreven) en(de) om tsel(ve) te moghe(n) doen/
voor hoff en(de) h(ee)[re] daer des van noode wese(n)/
sal ph(i)l(ip)s everaerts en(de) merck everaerts/
zijn(en) broeder en(de) elcken van hun besunder prout/
(et)c(etera) coram liebrechts, riviere(n) januarii/
xxi[a] 1604
ContributorsJoop van der Horst , kristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer