SAL7495, Act: R°126.2-V°126.1 (287 of 516)
Search Act
previous | next
Act R°126.2-V°126.1  
Act
Date: 1604-02-19
LanguageLatinum

Transcription

2021-01-26 by Willy Stevens
Item lenaert muelemans sone wijlen [vacat]/
ierst en(de) vooral v(er)claren(de) hem bij de rentm(eest)eren/
deser stadt loven te weten carel rombouts en(de)/
adriaen van schutteput cornelis nuecke(r)? ende/
hierinne v(er)vangen(de) m(eeste)ren peeteren de greve in/
dijer qua(liteij)[t] proviseurs des goidtshuijs van(de) h(eilige)/
drijvuldich(eijt) genoempt de seven slapers gegunt
//
en(de) gegeven te zijn een plaetse ind(en) sel(ven) goidtshuijse/
en(de) dat op donderhoudt van alsulcke ordinantien/
conditien en(de) voorweerden als opde iersten dach/
augusti 1439 bijden fundateur en(de) proviseurs/
doentertijt wesen(de), daerop zijn gemaeckt geweest,/
geloven(de) desel(ve) lenaert de sel(ve) ordonnantien conditien/
en(de) voorweerden hem tevoren van ar(tic)le tot ar(tic)le/
gelesen wesen(de) in alles wel getrouwel(ijck) tachter:/
volgen en(de) hem daerinne te quijtten en(de) den voorscreven/
goidtshuijse oft proviseurs daerinne gee(n)ssints te/
frauderen doen noch laten frauderen, Verclaren(de) voorts/
desel(ve) lenaert dat hij voor nijemant borghe en/
is bleven, ende hiervoor is borghe bleven pauwel/
muelemans sone des voors(chreven) lenaerts obligan(do)/
et submitten(do) in forma coram eisdem
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byJoop van der Horst
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer