SAL7495, Act: R°136.2 (316 of 516)
Search Act
previous | next
Act R°136.2  
Act
Date: 1604-03-08
LanguageLatinum

Transcription

2021-02-11 by Willy Stevens
Item in tegenwoordich(eijt) der schepen(en) van loven naebes(chreven)/
gestaen andries corthoudt sone wijlen fredericx/
woonen(de) bijnnen des(er) voors(chreven) stadt loven heeft geloeft/
en(de) geloeft midts desen costeloos en(de) schaedeloos te/
garranderen en(de) indempneren henrick de neuter/
woonen(de) tot wiltsele tegen den heer prelaet van/
s(in)[te] geertruijden van alsulcken v(er)coop en(de) goedinghe/
als de voors(chreven) corthoudt aen(de) sel(ve) de neuter/
heeft gedaen des geleden xiiii jaeren oft daerontrent/
voor een mudde haver bijde sel(ve) prelaet gepretendeert/
op een boend(er) landts geleghen tot wiltsele voors(chreven)/
ter plaetsen geheeten de vrobroeck tusschen zijne/
regen(oten) aldaer obligan(do) submitten(do) ac renun(ciando)/
in forma, coram vorst, rivieren martii viii[a] 1604
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byJoop van der Horst
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer