SAL7495, Act: R°136.3-V°136.1 (317 of 516)
Search Act
previous | next
Act R°136.3-V°136.1  
Act
Date: 1604-03-08
LanguageLatinum

Transcription

2021-02-16 by Willy Stevens
Item in p(rese)ntia als boven gestaen guillam coremans/
sone wijlen jacops woonen(de) bijnnen deser stadt loven/
per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse)/
twee carol(us)guld(ens) en(de) x s(tuijvers) erffel(ijck) uuijt eene/
meerde(re) rente van seven rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) bij erff/
uuijtgeven gereserveert op een huijs met zijnen/
toebehoorten gestaen bijnnen des(er) voors(chreven) stadt loven/
inde borchstraete toebehooren(de) jan van(der) beecken/
tegen over de borchschole regen(oten) de voors(chreven) borchstraete/
ter i[e] m(eeste)r lenaert olivier ter ii[e], gepass(eer)[t] opden/
xxii[en] aprilis 1598 in media, expo(sito) impo(situs) est joos/
boba ind(en) naem en(de) tot behoeff van jo(ffrouw)[e] martijne/
van beaufort woonen(de) bijnnen des(er) voors(chreven) stadt
//
loven p(er) mo(nitionem) et sat(is) de voors(chreven) opdrage(ren)/
obligan(do) submitten(do) ac renun(ciando) in forma, et war(as)/
voor een(e) goede ombelaste oft ongealieneerde(n) rente/
prout, met conditie dat soo wanneer de voors(chreven)/
guillam coremans sal gelieven wederomme te/
geven de principale penn(ingen) der voors(chreven) rente van/
twee rinsg(u)l(dens) x s(uijvers) tegen den penn(ing) xviii[e] dat de/
selve jo(ffrouw)[e] martijne sal gehouden zijn hem wederomme/
de voors(chreven) rente te transporteren, coram eisd(em)
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer