SAL7495, Act: R°21.2-V°21.1 (45 of 517)
Search Act
previous | next
Act R°21.2-V°21.1  
Act
Date: 1603-08-16
LanguageLatinum

Transcription

2020-09-27 by Jozef D'Hoore
Item is te weten dat dit voors(chreven) transport is/
geschiedt in voldoenin(ge) en(de) quyttinge van een(e) p(er)sonele/
rente van drije rinsg(u)l(den) ii s(tuyver)s erffel(ijck) te quytten penn(ing)/
xviii[e] met acht jaeren v(er)loops, daeraff t(er) leste/
v(er)schijnen sal xxii augusti naest(comen)[de], daervore/
p(er)sonel(ijck) v(er)bonden staen met schepen(en) brieven van/
loven augusti xxii 1553 In prima margriet/
seels als principael, frederick corthout en(de)/
wencelijn coomans, daeraff de plaetse van/
wijlen frederick corthout is representeren(de)/
pauwel de waersegger en(de) maria corthoudt/
dochter des voors(chreven) wijlen fredericx en(de) in plaetse/
van(de) voors(chreven) wencelijn de voors(chreven) m(eeste)r dierick ind(er)/
qua(litey)[t] voors(chreven), consenteren(de) de voors(chreven) de potter inde/
/ cassatie op reg(ist)er der voors(chreven) rente van drije/
rinsg(u)l(den) ii(½) s(tuyvers) ts(jae)[rs] coram eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer