SAL7495, Act: R°33.3-V°33.1 (77 of 517)
Search Act
previous | next
Act R°33.3-V°33.1  
Act
Date: 1603-09-16
LanguageLatinum

Transcription

2020-12-26 by Jozef D'Hoore
Allen (et)c(etera) doen condt (et)c(etera) dat voor ons comen ende/
gecompareert is in properen p(er)soone m(eeste)r jacop/
haenegreeff en(de) m(eeste)r jan staes cirurgijns ende/
barbiers woonen(de) bynnen des(er) voors(chreven) stadt van/
loven, de wel(cke) hebben ten ernstighen v(er)suecke van/
m(eeste)r cornelis staes den jonghe gecertifficeert/
en(de) geatttesteert certifficeren en(de) attesteren/
bij des(en) te voerder want men der waerheyt/
schuldich is getuigenisse te geven besunder/
des v(er)socht zijn(de), dat m(eeste)r cornelis staes sone/
m(eeste)r franchois is geboren poorter van loven/
en(de) aldaer seven jaeren en(de) meer bijde voors(chreven)/
m(eeste)r franchois staes zijn(en) vaeder het selve/
ambacht van chirurgijn oft barbier geexerceert/
en(de) geleert hebben(de) en(de) als m(eeste)r tot het selve/
/ ambacht texerceren bijde m(eester)s en(de) gesworen/
deeckens als m(eeste)r naer voorgaen(de) proeve/
geadmitteert, beg begeren(de) daeromme allen en(de)/
eenenyegeliken die dese leren(de) sullen wordden gethoont/
den voors(chreven) m(eeste)r cornelis staes den jonghen/
tvoors(chreven) ambacht peysel(ijck) en(de) vredel(ijck) te laeten/
exerceren, sonder hem daerinne te doen eenich/
depeschement ter contrarien, des toirconden/
es Coram schore liebrechts sept(embris) xvi[a] 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer