SAL7495, Act: R°41.2 (96 of 516)
Search Act
previous | next
Act R°41.2  
Act
Date: 1603-09-25
LanguageLatinum

Transcription

2021-01-31 by Jozef D'Hoore
Item is te weten alsoo de voors(chreven) andries corthout/
v(er)cleerde de pen(ningen) daermede dese rente van sesse/
rinsg(u)l(den) is gecreert gecomen te zijn eensdeels vanden/
affleggen van drije carol(us) gul(den)s en(de) ix st(uyvers) erffel(ijck)/
gedaen bij isack van(den) panhuijsen e(de) reste van/
twee jaeren v(er)loops eend(er) rente van xiiii rinsg(u)l(den)/
x stu(yvers) ts(jae)[rs] v(er)schenen in martii 1602 en(de) 1603 die/
den voors(chreven) aultare van s(in)[te] christoffel jaer(lijcks) trecken(de)/
is opden voors(chreven) niclaes van(den) stoupen en(de) zijne/
huysvr(ouw)e. Coram eisd(em).
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer