SAL7495, Act: R°5.2-V°5.1 (13 of 517)
Search Act
previous | next
Act R°5.2-V°5.1  
Act
Date: 1603-07-10
LanguageLatinum

Transcription

2020-07-21 by Jozef D'Hoore
Item in tegenwoordich(eijdt) de schepen(en) van loven naerbes(chreven)/
gestaen eliza van(der) heyden dochter wijlen adriaens/
wed(uw)[e] wijlen m(eeste)r symon de laet voor haer tocht/
en(de) jaren laems? tot de naebes(chreven) staet te doene/
behoorl(ijck) geauthoriseert bijde wees(ca)meren des(er) stadt/
loven opden xvii[e] may lestleden alnaeder blyckende
//
bijde acte van consente en(de) authorisatie daeraff/
zijn(de) in date voor(schreven) ond(erteecken)[t] l. van assche alhier/
gesien en(de) gebleecken voorde properieteyt en(de) maniss(en)/
hebben opgedraeghen met behoorl(icke) v(er)thyde(nisse) dertich stuyvers/
vuyt en(de) van een rente van sesse rinsg(u)l(den) ix s(tuyver)s viii[.?]/
staen(de) beplandt op en(de) aen een groot huys met alle/
sijne toebehoorten mette paerten en(de) cleyn huysken/
daernaest gestaen bynnen des(er) stad inde coestraete/
op duylaeck al naerder blijcken(de) bijde schepene/
brieven van loven van erffuuytgeven in dato/
xviii april 1594 in media gedaen bij petronella/
van(der) heyden etcetera iur.? sint pieter de beste/
sone jans en(de) andries cools als momboers van(de)/
onmondighe kinderen weeskinderen jans wijlen de /
costere broeder als hij leefde des voors(chreven) pieters/
ex mo(nitionem) et sat(is) de voors(chreven) clara voor haer tocht/
ende den voors(chreven) ieven uuyt crachte en(de) nae/
v(er)moghen van(den) vors(chreven) croissei voor eene/
goede ongealieneerde ongetransporteerde ende/
onbelaste rente tamquam prout obligan(do) submitten(do)/
ac renun(tiando) in forma amplissima coram roeloffs/
opstal julii x[a] 1603
Contributorskristiaan magnus , The Administrator
Moderated byThe Administrator
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer