SAL7495, Act: R°7.2-V°7.1 (18 of 517)
Search Act
previous | next
Act R°7.2-V°7.1  
Act
Date: 1603-07-10
LanguageLatinum

Transcription

2020-05-21 by Jozef D'Hoore
Item in tegenwoordich(eit) der schepen(en) van loven naerbes(chreven)/
gestaen henrick van hoerenbeecke sone wijlen henricx/
woonen(de) bynnen des(er) voirs(chreven) stadt loven en(de) heeft/
gecedeert getransporteert en(de) overgegeven, cedeert/
transporteert en(de) geeft over midts desen/
niclaes lembrechts p(rese)nt en(de) tsel(ve) accepterende/
drije rinsg(u)l(den) ses stuyvers ii pl(a)c(ken) erffel(ick) die de/
voors(chreven) henrick niclaes aen(de) sel(ve) henrick was gelden(de)/
uuyt ses rinsg(u)l(den) erffel(ick) volgen(de) seecker appoinctem(ent)/
int uthen hunlieden gebeurt bij int recht spreecken/
van goede mannen opden xiii januarii 1603/
geteeckent g. roels als not(ari)s Item
//
de proprieteijt hem competieren(de) in derthien/
stuyvers een pleck erffel(ick) uuytte voors(chreven)/
rente van ses rinsg(u)l(dens) erffel(ick) daeraff die tocht/
is competeren(de) die wed(uw)[e] hermans van horenbeecke, /
inde voorts allen trecht en(de) actie dat hem inde/
voors(chreven) rente van ses rinsg(u)l(den) tersel(ve) eenichsints/
soude moghen co(m)petieren ende dat midts bijden/
voors(chreven) liebrecht den voors(chreven) horenbeecke betaelen(de)/
de sel(ve) van vierenveertich rinsg(u)l(den) eens daeraff/
de voirs(chreven) henrick van horenbeeck hem houdt voor/
betaelt en(de) geco(n)tenteert Behoudel(ick) dat daeraen zijn/
gecort xv rinsg(u)l(den) eens die den voors(chreven) horenbeeck/
den voirs(chreven) liebrechts moeste betaelen volgende/
tvoors(chreven) accordt Geloven(de) die voors(chreven) henrick/
van horenbeecke den voors(chreven) niclaesen in alles/
genoech te doene e(nde) nopende des voors(chreven) is/
altyt goet garrandt te zijne obligan(do) et submitten(do)/
ac renun(ciando) in forma coram blammans, opstal/
julii x[a] 1603
ContributorsWalter De Smet , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer