SAL7495, Act: V°114.2-R°115.1 (254 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°114.2-R°115.1  
Act
Date: 1604-01-27
LanguageLatinum

Transcription

2020-12-16 by Willy Stevens
Item in p(rese)ntie der schepen(en) en(de) eijgengen(oten)van loven/
naebe(schreven) gestaen jan de waersegger sone henricx/
en(de) barbara de pauwe zijn(e) huijsvr(ouw)e p(er) mo(dum)/
hebben opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een/
halff boend(er) landts eijgen goet gelegen tot/
wiltsele opt broeckvelt regen(oten) pauwel/
van hoovelt in twee zijd(en), jo(nke)[r] joachim de/
termonde ter iii[e] en(de) tholsbeeck broeck ter iiii[e] zijd(e)/
willem vrijborchs en(de) den heiligen geest van wiltsele/
voors(chreven) ter v[e] en(de) vi[e] zijde Expo(sito) impo(situs) est/
lucas claes sone wijnants en(de) cath(arin)e van/
leempoel zijn(e) huijsvr(ouw)[e] woonen(de) tot loven/
hiis interfuerunt liebrechts, rivieren/
scab(ini) lovanien(sis) et allodii consortes Item
//
m(agiste)r guilhelmus de vos et m(agiste)r gerardus/
boels similiter allodii consortes coram/
quibus sat(is) et war(ans) voor vrije eijgen en(de)/
ombelast goet, quo quidem rogantes quod/
faciunt scab(ini) predicti actum xxvii[a] ja(nua)[rii] 1604
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byJoop van der Horst
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer