SAL7495, Act: V°114.2-R°115.1 (254 of 516)
Search Act
previous | next
Act V°114.2-R°115.1  
Act
Date: 1604-01-27
LanguageLatinum

Transcription

2021-04-10 by Willy Stevens
Item in p(rese)ntie der schepen(en) en(de) eijgengen(oten) van loven/
naerbe(schreven) gestae(n) jan de waersegger sone henricx/
en(de) barbara de pauwe zijn(re) huijsvr(ouw)e p(er) mo(nitionem)/
hebben opgedraeghe(n) met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een/
halff boend(er) landts eijgen goet gelege(n) tot/
wiltsele opt broeckvelt regen(oten) pauwel/
van hoovelt in twee zijd(en), jo(nke)[r] joachim de/
termonde ter iii[e] en(de) tholsbeeck broeck ter iiii[e] zijd(en)/
willem vrijborchs en(de) den h(eiligen) geest van wiltsele/
voors(chreven) ter v[e] en(de) vi[e] zijd(en) Expo(sitis) impo(situs) est/
lucas claes sone wijnants en(de) e(liza)b(e)th van/
leempoel zijn(re) huijsvr(ouw)[e] woonen(de) tot love(n)/
His interfuerunt liebrechts, rivieren/
scab(ini) lovanien(ses) et allodii consortes Item
//
m(agiste)r guilhelmus de vos et m(agiste)r gerardus/
boels similiter allodii consortes coram/
quibus sat(is) et war(as) voor vrije eijgen en(de)/
ombelast goet, qui quidem rogantes quod/
faciunt scab(ini) predicti actum xxvii[a] ja(nua)[rii] 1604
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer