SAL7495, Act: V°125.2 (285 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°125.2  
Act
Date: 1604-02-18
LanguageLatinum

Transcription

2021-01-08 by Willy Stevens
Item de voors(chreven) p(ar)tijen v(er)cleren den rechtveerdighen/
coop van het voors(chreven) goet te wesen boven de voors(chreven)/
lasten om en(de) voor de so(mm)e van twee hondert rinsg(u)l(dens)/
eens, daeraff de voors(chreven) opdrage(ren) bekinnen deen/
hondert rinsg(u)l(den) ontfanghen te hebben en(de) dander/
resteren(de) hondert heeft de voors(chreven) cooper en(de) zijn(e)/
huijsvro(uwe) geloeft te betaelen bijnnen een(en) jaer/
naestcomen(de) tanquam assecut(um) obligan(do) et ac/
submitten(do) Ende ingevalle de voors(chreven) peeter/
vaes des bleve in gebreke van(de) resterende/
hondert rinsg(u)l(dens) te betaelen bijnnen tsj(ae)[rs] als voors(chreven)/
is dat hij daeraff sal schuldich zijn te betaelen/
interest rintschewijse tegen den penn(ing) xvi[e]/
coram eisd(em)
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byJoop van der Horst
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer