SAL7495, Act: V°16.1 (33 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°16.1  
Act
Date: 1603-08-05
LanguageLatinum

Transcription

2020-07-11 by Jozef D'Hoore
Item hebben die voors(chreven) jan van gim en(de) peeter/
henricx erffen v(er)claert de voor(schreven) cessie transport/
en(de) constitutie aen voor(schreven) m(eeste)r coenrard ten zijn(en)/
persoon gedaen te zijn van die capitaele penn(ingen)/
van(de) voors(chreven) twee renten die sij bekenden van(de) sel(ve) m(eeste)r/
coenrarde ontfangen te hebben tot meerder proffijt/
van(de) voors(chreven) fundatie tot hoogemierde aldaer/
den dienst der voors(chreven) misse moet gedaen/
wordden ter sel(ver) nature aen te leggen, ende alsoo te/
ontgaen en(de) schauwen die oncosten diemen zoude/
moeten jaerl(ijcks) doen van van die renten te loven ende/
bevecum te haelen en(de) te ontfanghen van wel(cken)/
wederaenlegginghe oft applicatie te sel(ven)/
natuer hebben beloeft den voor(schreven) m(eeste)r coenrarde/
authentijck bescheet bynnen drye maenden over/
te zenden ende die cessie en(de) transport/
met het gene des voors(chreven) is nopen(de) die rente/
van vijff mudden roghs en(de) ses gul(den)s erffel(ijck)/
te manisse des voor(schreven) sylvius voor meyer/
ende schepen(en) van duerne en(de) bevecum te /
v(er)nyeuwen obligan(do) in forma coram eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer