SAL7495, Act: V°40.2 (94 of 516)
Search Act
previous | next
Act V°40.2  
Act
Date: 1603-09-24
LanguageLatinum

Transcription

2021-04-10 by Jozef D'Hoore
Item in tegenwoordich(eijdt) der schepen(en) van love(n)/
naerbes(chreven) gestae(n) jo(nke)[r] gielis van(der) vorst nu ter/
tijt schepen(e) in pr(ese)ntia heeft opgedraeghe(n) met/
behoorl(ijcke) v(e)rthijden(isse) tonderhalven goudt gulde(n) 4 s(tuyve)[rs]/
staen(de) bij erff uuytgev(inge) gebuert den v[e(n)] meye/
1420 en(de) gereserveert aen en(de) op een huys nu/
tertijt toebehooren(de) peeteren rigart gestae(n)/
op doude merckt geheeten die linde tussche(n)/
thuys wouters gilton ter i[e] en(de) peeter van(den)/
poele ter ande(r) zijd(en) Exp(osit)[o] imp(ositus) est die voors(chreven)/
peeter rigardt sone wijlen jans woonen(de)/
tot love(n) ende dat bij maniere van affquitten(en)/
Et sat(is) et war(as) voor een ombelaste rente/
prout Coram liebrechts rivieren septemb(ris)/
xxiiii 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer