SAL7496, Act: R°101.2-V°101.1 (149 of 372)
Search Act
previous | next
Act R°101.2-V°101.1  
Act
Date: 1604-10-25
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-24 by Joop van der Horst
Item in tegenwoirdicheijt des meijers/
ende schepenen van loven(e), gestaen/
barbara de groote met consente e(nde)/
overstaene hendricx van der molen
//
haers mans, aert de groote,/
anna de groote weduwe jans vand(er)/
molen, hendrick van roost daer/
moeder aff was cathelijne de groote,/
marie vacaerts met consente ende/
overstaene hendricx van laere/
cathelijne van roost met consente/
ende overstaene willems brouwers,/
peeter van emelen hem sterckmaecken(de)/
voer barbara van der molen zijne/
huijsvrouwe, alle als erffgenaemen/
wijlen elizabeth de groote wed(uw)e/
philips goolis ende anna de groote/
wed(uw)e jans vacaerts, hebben opgedragen/
met behoirlijcke verthijdenisse allen hun/
actie hen competerende in een stuck/
lants, groot omtrent een halff boender/
gelegen tusschen honssem ende/
willebringen, regenooten derffgenaemen/
peeters van meensele ter eenre/
den lijckwech ter tweedere, die/
taefele van willebringen ter iii[re]/
ende die beghijnen van loven met/
materne withoeffs ter iiii[re] sijden/
expos(ito), impos(itus) est iure hered(itar)o/
materne withoeffs zone wijlen/
jans, woonen(de) tot honssem, per mo(nitionem)/
et satis, obligan(do) et submitten(do)/
et waras op twee oft drije/
penn(ingen) chijns, zoe verre die daer uuijt/
gaen, ende zoe dese goeden meer/
belast waeren ende den selven last/
excedeerde in de jairlijxsche betaelinge/
die sesse stuijvers, daeraff geloven(de) die/
voirs(chrev)e opdrageren garantschap, coram/
beringen liebrechts octobris xxv[a]/
1604
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-12-06 by Agata Dierick