SAL7496, Act: V°102.2-R°103.1 (151 of 372)
Search Act
previous | next
Act V°102.2-R°103.1  
Act
Date: 1604-10-26
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-20 by Joop van der Horst
Item in tegenwoirdicheijt der schepen(en)/
van loven(e), gestaen jo(ffrouw)e anna francq/
bagijne alhier int groot bagijnhoff/
dochter wijlen geeraerts, heeft opgedragen/
met behoirl(ijcke) verthijdenisse alsulcke/
thien rinsguldens vijff stuijvers erffel(ijck)/
uuijt eene meerdere rente van/
sessentwintich rinsguld(ens) thien stuijvers/
erffel(ijck) met allen de verloopen van/
dijen als de voirs(chrev)e opdragersse/
competerende is op de staeten van/
brabant int quartier van bruessele/
spruijtende uuijt den testamente van/
wijlen jo(ffrouw)[e] margriete van hambroeck/
alias custers gepasseert voer heer
//
peeter strompe priestere oepenbaer/
notaris ende zeckere getuijgen op den xv[en]/
augusti a(nn)o xv[c] een, daeraff mentie/
maeckende zeckere brieven der schepen(en)/
van loven ond(erteken)t joerdens, in date den/
xii[en] septembris a(nn)o xv[c] xxxiiii[o]/
expos(ito) impos(itus) geerart francq zoe/
voer hem zelven als voir jo(ffrouw)[e] anne/
de phalize zijne huijsvrouwe ende/
jannen francq zijnen sone, et satis/
de voirs(chrev)e opdragersse, obligerende/
submitteren(de) ende renuntieren(de) in forma,/
et waras voer eene goede ende/
ombelaste rente prout, verclaerende/
den rechtveerdigen coop te sijn, de somme/
van hondert ende dertich rinsguldens/
coram vorst beringen, octobris/
xxvi[a] 1604
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-12-07 by Agata Dierick