SAL7496, Act: V°106.2 (155 of 372)
Search Act
previous | next
Act V°106.2  
Act
Date: 1604-10-30
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-13 by Joop van der Horst
Item de voirs(chreven)e joos traetsens/
obligan(do), submitten(do) ac renuntian(do)/
heeft geloeft den voirschreven seger/
persoons eene rente van vier/
guldens erffel(ijck) vallende altijt/
ultima aprilis ad monitionem/
pignus valens duplum, et tantum/
et poterit redimere met vier/
ende sestich guldens ende met/
volle rente. Item es te weten/
dat de voirs(chreven) joos traetsens/
den voirs(chreven) seger persoons alnoch/
beloeft heeft te rembourseren alle/
t'gene dat de voirs(chreven) seger bevonden/
sal wordden betaelt te hebben ter/
causen van den voirs(chreven)[e] verloopen oft/
achterstellen ende van cost, aen den/
voirs(chreven) m(eeste)r joosen willems/
coram eisdem
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Add. 1
Date: 1605-03-01
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-13 by Joop van der Horst
transport/
van dese vier/
rinsguldens/
erffel(ijck) bij zeger/
persoons gedaen/
tot behoeff van/
joossen traetsen/
martii prima/
libro 1605/
in tertia
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-12-07 by Agata Dierick