SAL7496, Act: V°56.2 (86 of 372)
Search Act
previous | next
Act V°56.2  
Act
Date: 1604-09-04
LanguageNederlands

Transcription

2019-05-14 by Joop van der Horst
Item in p(resen)tie der schepenen van loven(e)/
gestaen jozijntken grietens huijsvrouwe/
van jan sijmoens met consente ende overstaen(e)/
desselffs haers mans, heeft onder solemnelen/
eedt vercleert ende vercleert mits desen dat/
sij gheene getuijgen noch ter tijt en can/
becommen die souden cunnen attesteren dat sij/
jozijntken es die naeste erffgenaeme van/
wijlen guillaum de greve, maer dat sij/
es moijken van den voirs(chreven) guillaum de/
greve in sijnen leven backer van damonitie/
ende dat sij jozijne nijet meer van s(eigneu)[r]/
ph(i)l(ip)s de neude, commissaris van de vivers/
ontfangen en heeft dan xvii rinsguld(ens)/
ende xi stuijvers brabants tot behoeff/
van de gaigien des voirs(chreven) guillaums de/
greve, voer welcke xvii rinsguldens/
ende xi st(uijver)s die voirs(chreven) jan sijmoens ende/
zijne huijssvrouwe, hunne persoonen ende/
goeden mits desen voer cautie sijn verobligeren(de)/
Coram liebrechts rivieren septembris/
iiii[a] 1604
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-11-17 by Agata Dierick