SAL7496, Act: V°62.2-R°63.1 (90 of 372)
Search Act
previous | next
Act V°62.2-R°63.1  
Act
Date: 1604-09-13
LanguageNederlands

Transcription

2019-05-14 by Joop van der Horst
Item in tegenwoirdicheijt des meijers/
ende schepenen van loven(e) gestaen jonch(ee)r/
octaviaen van der tommen zone wijlen/
jo(ncke)[r] lodewijcx heer van oplinter e(t)c(etera)/
heeft opgedraegen met behoirl(ijcke) verthijdenisse/
achtien rijnsguldens seven stuijvers erffel(ijck)/
uuijt eene meerdere rente die de voirs(chreven)e/
opdragere is heffende op zeckere/
pachthoeve ende zijne toebehoirten gelegen/
tot grimberge blijckende bij den/
contracte daer aff zijnde voer schepen(en)/
van loven gepasseert op den achtsten julii/
anno xv[c] lxxxviii te quijten(e) den penn(inc)/
achtien Expos(it)[o] imposita jo(uffrouw)[e]/
elizabeth van der hert wed(uw)e wijlen/

//
jo(ncke)[r] peeters van der tommen curatersse/
van haere kinderen ten bijzijne ende/
overstaene van heere willem de angelis/
riddere ende heer ende m(eeste)r cornelis/
daniels licentiaet in de rechten als/
als curateurs tot dese acte alleen van de/
voirs(chreven)e wed(uw)e versocht in den name/
ende tot behoeff der voirs(chreven)e kinderen/
ende dat bij maniere van quijtinghe/
ende mangelinge tegen de rente/
naerbeschreven int volgende contract/
begrepen consenterende alsoe in de/
cassatie der voirs(chreven)e achtien rinsguld(ens)/
seven stuijvers erffel(ijck) promitten(s)/
nullatenus alloqui sed semper satis/
et waras erga quoscunq(ue) coram duffle/
vorst septembris xiii[a] 1604
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-11-17 by Agata Dierick