SAL7496, Act: V°84.2 (125 of 372)
Search Act
previous | next
Act V°84.2  
Act
Date: 1604-10-02
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-24 by Joop van der Horst
Item in tegenwoirdicheijt der schepenen/
van loven(e), gestaen jo(ncke)[r] gielis edelheer/
zone wijlen jo(ncke)[r] willems man ende/
momboir geweest hebbende van jo(ffrouw)[e]/
margareta van colen dochter wijlen m(eeste)r/
gielis van colen, ende alsoe als/
erffgenaem desselffs, heeft geloeft ende/
geloeft mits desen jannen van der biest/
ende goorissen loomans als m(eeste)rs der/
huijsarmen van de prochie van sint/
peeters alhier bijnnen loeven te voldoen/
ende te volbrengen wel ende loffel(ijck)/
alle ende iegel(ijcke) conditien ende/
clausulen begrepen in de schepenebrieven/
van loven d'eene van elff in date/
xii[a] decembris a(n)no xv[c] lxix/
in media, ende de respective renten/
van elff ende sesse rijnsguldens/
erffel(ijck) daer inne begrepen, jairlijcx ten/
termijne daer inne begrepen ten behoirl(ijcke)/
termijne te betaelen, obligerende/
submitterende, ende renuntieren(de) in forma,/
ende naementl(ijck) deser universiteijt/
ende supposten coram eisdem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-12-06 by Agata Dierick