SAL7611, Act: R°387.1 (148 of 230)
Search Act
previous | next
Act R°387.1  
Act

Transcription

2018-10-03 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt des lieutenants meijer/
mits d absentie des heere meijers ende/
schepenen van loven naergenompt/
is gecompareert jan baptist van meer/
beeck
vander linden jans sone gebor/
tigh van everbergh meerbeeck den/
welcken is geworden poirter deser/
stadt ingevolghe de resolutie magis/
trael vanden 31 maii 1729 onderteeckent/
p j van broeck mits alimenterende/
voor den tijt van twee jaeren/
een vondelinckx kint deser stadt ende/
betaelende in handen vande rent/
meesters deser stadt sesse guldens voor/
eenen brant eemer e(nde) doende tot/
dijen den eedt daertoe staende/
waervan ons die quittantie is ge/
bleken in date huius onderteeckent/
p joris et prestitit iuramentum/
coram jo(nke)[r] albert francois van/
winghe et s(eigneu)[r] joannes van arenbergh/
hac i[e] junii 1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-01-10 by The Administrator