SAL7613, Act: R°43.2-V°43.1 (17 of 170)
Search Act
previous | next
Act R°43.2-V°43.1  
Act
Date: 1730-08-08

Transcription

2019-02-20 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren schepe/
nen van loven naer te noemen is/
gecompareert den procureur fizenne/
denwelcken heeft v(er)claert sigh te stellen/
als borge en cautionaris als princi/
pael voor het gene gaspar theijs/
innegesetenen van werchter uijt crachte/
van sekere gedecreteerde brieven van/
mainmise de date 5[a] augusti 1730/
sal comen te executeren tot laste/
vande wed(uw)[e] bockhorst dat mits
//
bij geleghde reformatie door jacobus/
van bockhorst met gelofte van te/
sullen innestaen voor alle hetgene/
uijt crachte dier sal worden gedaen/
ingevalle het voors(chreven) decreet bij/
reformatie in sijne maj(estij)[ts] raede/
geretracteert wierde alles onder/
obligatie submissie e(nde) renuntiatie/
In forma coram jon(ke)[r] petrus de/
herckenrode heere van roost e(nde) h(ee)[r]/
e(nde) m(eeste)[r] hiacintus jacobus schouten/
schepenen den procureur van roij hier toe/
ged(aegh)[t] door den dienaer v(er)mijlen bij relaes/
op segel ut retulit hac viii[a] aug(usti) 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator