SAL7613, Act: V°406.2-R°407.1 (147 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°406.2-R°407.1  
Act
Date: 1731-05-17

Transcription

2019-11-23 by pieter-jan lahaye
In teghenwoordigheijdt der heeren/
schepenen van loven naertenoe-/
men is gecompareert s(eigneu)[r] dionisius/
spoelbergh meester broodtmaecker/
e(nde) vettewarier van sijnen stile den/
welcken heeft verclaert sigh te/
stellen als borge e(nde) cautionaris als/
principael voor het gene peeter/
lemmens sal comen t'executeren/
tot laste van s(eigneu)[r] maximilianus/
emanuel kersselaers uijt crachte van/
seker taxaet van costen geresen/
in saecke voor die heeren schepenen/
alhier tusschen die voors(chreven) persoonen
//
in welcke costen den voors(chreven) kersse-/
laers is gecondemneert gelijck/
de selve acte van taxaet is mede-/
brenghende, mitsgaeders over de/
saecke p(rinci)pal, e(nde) mits die geinter-/
jecteerde reformatie verclaert/
voor alle te sullen innestaen e(nde) te/
obligeren persoon e(nde) goederen/
voort' gene ten laste van ditto/
kersselaers sal worden geexecu-/
teert in cas van retracteringhe/
vanden vonnisse in den souv(erijnen) raede/
van brabant, andersints niet, ge-/
lovende den voors(chreven) lemmens den/
voors(chreven) sijnen cautionaris altijdt/
costeloos e(nde) schaedeloos te sullen/
ontheffen onder obligatie (etceter)a/
renuntierende ten effecte deser/
den voors(chreven) cautionaris aen alle/
privilegien dese contrarierende/
e(nde) naementlijck aen het beneficie/
ord(onnantie) [et] excus(sie) beloope(nde) het voors(chreven)/
taxaet ter somme van/
[vacat]/
seggende den procureur [vacat]/
hier toe te sijn gedaeght/
door den dienaer vermeijlen/
ut retulit coram jon(ke)r wilhelmo/
van bemmel e(nde) s(eigneu)[r] cornelis de/
berses schepenen hac 17 maii/
1731/
j van besten/
1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator