SAL7613, Act: V°78.2-R°79.1 (32 of 172)
Search Act
previous | next
Act V°78.2-R°79.1  
Act
Date: 1730-09-30

Transcription

2019-06-10 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren schepenen/
van loven naer te noemen is ge/
compareert m(eeste)r guilliam van ranst/
officiael deser camere den welcken/
naervoorgaende renuntiatie aen/
alle beneficien van rechte dese eenigh/
sints contrariere(nde) e(nde) naementlijck/
aen hetgene van excussie heeft ver/
claert sigh te hebben gestelt als/
borghe ende cautionaris als principael/
voor hetgene de heeren van/
het cappittel van aerschot uijt crachte/
van hunnen vonnisse in date 20[e]/
(septem)bris 1730 in ha(n)c camera tot laste/
van ignatius verstappen sullen/
comen te doen in cas den voors(chreven)/
vonnisse bij reformatie in sijne/
ma(jestij)t[s] souvereijnen raede van brabant/
wirde geretracteert nec alias/
nec aliter salvo sijne indemnitijt/
tot laste van het voors(chreven) cappittel
//
onder submissie ende renuntiatie in/
forma coram jo(nke)[r] petrus de hercken/
rode heere van roost et s(eigneu)r joannes/
van arenbergh hac 30 (septem)bris 1730/
seggende den procureur fizenne/
hier toe te sijn gedaeght door den/
dienaer lauwerijs janssens
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator