SAL7695, Act: R°19.1 (12 of 135)
Search Act
previous | next
Act R°19.1  
Act
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-22 by kristiaan magnus
Welckenvolgende heeft den h(e)re meijer no(min)e officii/
ter maenisse e(nde) weijsdomme der voorn(oemde) h(e)ren/
schepen(en) geleijt den off(iciae)[l] moermans voor e(nde) in/
den naem der voor(schreven) renthefferen tot alle e(nde)/
iegewelke goederen der voor(schreven) verobligeerde e(nde)/
signantel(ijck) tot d'hellicht van den huijse den/
rijckel gestaen op de sevenhoecken hier voren/
in sijne resp(ectiv)[e] reg(enoten) e(nde) situatien naerder gedesig- neert e(nde) gespecificeert dat om te comen tot/
vastigheijd e(nde) verhael der rente van tachentig/
gul(den)s s'jaers oock hiervooren breeder gemelt/
similiter ad mobilia aliaque immobilia/
dictorum constituentium. Estque in instanti adductio facta id monente ac ducente/
domino praetore coram iisdem eodem
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer