SAL7706, Act: R°223.2 (49 of 133)
Search Act
previous | next
Act R°223.2  
Act
Date: 1393-06-15

Transcription

2020-01-10 by xavier delacourt
Cond sij allen luden dat wout(er) vander panbrugghen [p(re)no(m)i(n)et(ur) d(omi)na] en(de) vrouwe heylwijch sijn wijf die wilen/
wijf en(de) gheselli(n)ne was [mijn] her jans wilen van scoenhoven ridders zijn come(n) in jeghenwordighe(it)/
der scepen(en) van lovene en(de) hebbe(n) gheloeft en(de) vast en(de) ghestedich te houdene tot eweliken daghen/
alsulke ordinantie (et) makinke als wout(er) wilen vander calstren brueder der voers(creven) vrouwe heilwijghen [vors(creven)]/
ghemaect heeft in sine(n) testame(n)te van wat goeden dat sij beruerlic ocht onberuerlec hoe sij ghe/
noemt sijn ocht waer sij gheleghe(n) sijn
en(de) daer niet jeghen [niet] te gaene noch te doene bij hen/
selven noch bij niemant anders in en gheenen rechte gheestelec noch werelec ocht [noch] anders/
in en gheenre manieren En(de) voert meer hebben de voers(creven) wout(er) vander panbrugghen en(de)/
vrouwe heilwijch verteghen en(de) quijtgheschouden ope(n)baerlec [tot behoefte des voers(creven) testaments] alle trecht en(de) actie die sij ocht/
enich van hen hadden ocht hebben mochten in enighen goeden des voers(creven) wilen wout(er)s vand(er)/
calstren het sij have erve leene ocht eyghen [hoe sij gheno(emt) sijn ocht w(aer) sij gheleg(en) sijn] beke(n)nende dat sij daer gheen recht en hebben/
noch behouden en selen Beke(n)nende oec de selve wout(er) [vand(er) panbrugghen] en(de) vrouwe heylwijch [sijn wijf] dat sij ghe/
hadt hebben van mij(n) her ja(n)ne vander calstren he(re) van linden capitain van lovene ridde(r)/
woute(re)n van nethen(en) diemen heett vanden royeele en(de) wout(er)en vanden eveloghe testame(n)/
toerd(er)s des voers(creven) wilen wout(er)s vand(er) calstren een verguldene selve(re)n crone met alrehande/
ghesteinte daer ane ghebracht eene bonte vede(r) en(de) enen capruyn met bonten ghevoedert/
die [de voers(creven) testame(n)toerders] der voers(creven) vrouwe heylwighe(n)vande(n) voers(creven) testame(n)toerders ghegheven [hebben] in vriendelecheiden/
van gratien en(de) niet van enighen rechte [h(oc) p(re)no(mi)(n)at[(us)] e(st) walt(eru)s] En(de) hebben gheloeft de voers(creven) [selve] wout(er) vand(er) panbrugghen/
en(de) vrouwe heilwich sijn wijf dat sij de voers(creven) testame(n)toerd(er)s noch niema(n)ne van haren weghen noch oec/
en ghenen der voers(creven) vrouwe(n) kinde(re) noch en ghenen van hen ne(m)merme(er) aenspreken daghen noch/
moeyen en selen in enen ghenen rechte gheestelec noch werelec bij hen selven noch bij niemant/
anders in en gheenre manieren [ov(er)mids enighen goede wille die bleven sijn nae den voers(creven) wile(n) woute(re)n va(n)d(er) calstren] maer dat sij tvoers(creven) testament [en(de) al dat daer i(n)ne begrepen en(de) verclaert es vast en(de) ghest(edich) ...?] vast en(de) ghestedich houden selen/
tot eweliken daghen ghelijc voers(creven) es alle arghelist uutghescheiden Hier waren over joes/
absoloens en(de) jan vanden wijchhuse scepene(n) van lovene ghegheven int jaer ons he(re)n doemen/
screef m ccc tween(de)neghentich vijftien daghe in junio
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-02-15 by Xavier Delacourt