SAL7707, Act: V°114.6-R°115.1 (29 of 89)
Search Act
previous | next
Act V°114.6-R°115.1  
Act
Date: 1391-10-30

Transcription

2019-10-11 by xavier delacourt
It(em) joffr(ouwe) alijt die wijf wile(n) was everarts va(n) grymde en(de) everart hae(r) soene p(ri)us ema(n)ci(patus)/
hebbe(n) ghegeve(n) en(de) (et)c(etera) ja(n)ne snepart va(n) maerbeke Te houden(e) (et)c(etera) va(n) sinte remeys/
misse naest lede(n) tot ene(n) t(er)mijn va(n) vi jae(re)n (et)c(etera) hae(r) goede te daleem belege(n) in de/
p(ro)chie va(n) cortbeke ov(er)loe en(de) dair omtrent Dats te weten(e) . xii boend(er) lants/
luttel min (et)c(etera) elx jairs op xx mudde rogs (et)c(etera) ad andree p(er)s(olvendos) et lov(anii) delibe(randos) custib(us) d(i)c(t)i joh(annis) quol(ibet) ass(ecutum) except(is) denar(iis) d(i)c(t)is weghelt q(ui) denar(ii) d(i)c(t)i mot(toene) (et) fili(us) p(er)solvet(ur)/
It(em) sal hi hebbe(n) de(n) beemdt ald(aer) houden(de) om xi mott(oene) te wete(n) es xvii l(i)b(ra) p(ayments)/
in bursi c(ur)r(entis) p(ro) uno mott(oen) co(m)put(ato) Voert sal die joffr(ouwe) en(de) hae(r) soene hebbe(n) half/
doeft dat ald(aer) wast en(de) die helicht mett(en) berringe(n) die de joffr(ouwe) ald(aer) op hae(r)/
goede sal doen sal jan hae(r) te love(n) vuere(n) op sine(n) cost uutgenome(n) weghgelt dat
//
die joffr(ouwe) betale(n) sal Oic sal ja(n) gheve(n) xxv mandele(n) walme(re)n die husinge/
met te decken(e) en(de) als me(n) die ald(aer) v(er)dect soe sal jan die cost gheve(n) en(de) die/
joffr(ouwe) de dachue(re) en(de) daer toe sal ja(n) teen en(de) dacroede(n) leve(re)n Oic sele(n)/
die vorss(creven) joffr(ouwe) en(de) jan te gade(r) coepe(n) alle(n) jae(re) xxx mandele(n) stroes en(de)/
d(aer) af sal jan mest make(n) en(de) vande(n) stroe dat vande(n) vors(creven) lande come(n)/
sal en(de) dat vuere(n) opt vors(creven) lant en(de) niegherinx els Oic sal jan in die/
goede late(n) i ploegh in de werde va(n) ii holl(ansche) guld(en) En(de) die vors(creven) lande/
late(n) gelijc hise vant Dats te weten(e) v dach(mael) lants t(er) ziek(en)liede en(de)/
iii(½) boend(er) op die roede besaeyt met rogge op iiii voere(n) en(de) (½) boend(er)/
opt bloc met taruwe(n) met iiii voere(n) op i en(de) dand(er) lant gheheel/
En(de) des sijn b(or)ge(n) als p(ri)ncip(ael) sculd(eren) gord vande(n) dale jan sijn soene en(de)/
jan die haen de jonge vand(er) eerste(n) geborte(n) q(uo)s indemp(nes) wijch(use) zas [ponte] eode(m)
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils , Jos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-02-22 by Xavier Delacourt