SAL7708, Act: R°401.4 (75 of 94)
Search Act
previous | next
Act R°401.4  
Act
Date: 1398-05-02

Transcription

2019-09-03 by xavier delacourt
It(em) d(omi)n(u)s walt(erus) vanden dale [de valle] p(res)b(yte)r will(el)m(u)s (et) egidius d(i)c(t)i de valle e[(ius)]/
f(rat)res ac gerardus de nederhem eor(um) sororius nomi(n)e (et) ex p(ar)te elisab(ethe)/
e[(ius)] uxor(is) soror(is) d(ic)tor(um) f(rat)ru(m) nonne(n) joha(n)na de valle soror d(i)c(t)a (et)c(etera) f(rat)ru(m) elis(abethe)/
sijn come(n) in jegenw(or)dich(eit) d(er) scepen(en) va(n) lov(en) en(de) hebbe(n) v(er)c(r)ege(n) oppenbarlec/
alle der goede have en(de) erve beruerlec en(de) omberuerlec soe wair/
sij beleg(en) sijn ocht hoe sij ghenoemt sijn die bleve(n) sijn nae de doet/
heinrics vande(n) dale hoirs brued(er)s wilen rentmeest(er) [wilen] mijns he(re)n/
he(re)n heinr(ics) wilen [he(re)] van bout(er)shem en(de) vrouwe magriete(n) sijnre ge/
selline(n) [vrouwe van bout(er)shem] mids seke(re)n schouden die [die de vors(creven) henr(ic) (et)c(etera)] den vors(creven) he(re) [en(de) vrouwe] van bout(er)shem den vors(creven)/
heinr(icke) vanden dale van des rentmeest(er)scaps wege(n) dat hi va(n) hen/
en(de) va(n) hoe(re)n goeden gehave(n) en(de) gehanteert heeft [sculdich bleve(n) es ocht eneghen ande(re)n p(er)sonen wie sij sijn] eysschende/
wae(re)n ocht eysschende sijn moghen segge(n)de en(de) beke(n)ne(n)de de vors(creven)/
p(er)sone dat sij hen aen de vors(creven) goede gheens rechts en v(er)meten/
d(aer) noch oec mett(er) vors(creven) schout die hoe(r) vors(creven) brued(er) den vors(creven) he(re)/
v en(de) vrouwe(n) va(n) bout(er)she(m) sculdich bleve(n) mochte [mach] sijn ocht enege(n)/
ande(re)n p(er)sone(n) niet te doene hebben en wille(n) in gheenre manie(re)n/
en(de) d(aer) o(m)me op de vors(creven) goede en(de) op alle schout [vors(creven)] die hoe(r) vors(creven)/
brued(er) sculdich bleve(n) mochte sijn volcomel(ec) v(er)tyende volcomelec/
hebben verteghen kem(er)linc calstr(en) maii s(e)c(un)da
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-03-07 by Xavier Delacourt